Miksi Suomessa ei puhuta Euroopan Vakausmekanismin sisällöstä?

15/6/2011

Toukokuussa 2011 Valtiovarainministeriö julkaisi lyhyen suomenkielisen 13.5. päivätyn muistion EVM:sta sekä englanninkielisen 12.5. päivätyn lakiluonnoksen EVM:sta.

Julkaisuista yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa:

- EVM:n välitön rahasto on 80 miljardia euroa, joka lainatakauksineen on alustavasti 500 miljardia euroa.

- EVM:n jäsenvaltioilla on äänestyksissä painoarvoa pääomasijoituksensa mukaisesti (1 € = 1 ääni).

- EVM on Luxemburgiin sijoittuva voittoa tavoitteleva rahoituslaitos, jonka ensisijainen tehtävä on taloudellisissa vaikeuksissa olevien EVM:n jäsenvaltioiden lainoittaminen yhteistyössä IMF:n kanssa.

- EVM voi sijoittaa "vapaita" pääomiaan täysin vapaasti.

- jos EVM menettää pääomaansa, niin EVM voi vaatia jäseniään maksamaan puuttuvat/hukatut varat.

- jos jäsenvaltio ei pysty tai halua maksaa, niin seurauksena ovat äänestysoikeuden menetys, erilaiset rangaistustoimet ja muiden jäsenien maksuvelvoitteiden kasvattaminen.

- jos jäsenvaltio saisikin EVM-lainoitusta, niin jäsenvaltio ei kuitenkaan vapaudu maksuistaan EVM:lle.

-sekä EVM että sen henkilökunta ovat vapautettuja kaikista veroista ja tulosvastuista EVM:n puitteissa sekä ovat diplomaattisesti koskemattomia. Oikeustoimet eivät siis ole mahdollisia - elleivät he itse luovu syytesuojastaan. Luonnollisesti EVM:n henkilökunnalla on ikuinen vaitiolovelvollisuus työstään.

- myös EVM:n omaisuus ja kirjanpito ovat koskemattomia. Kirjanpito tarkistetaan yksityisesti.

- EVM:n ei tarvitse täyttää toimiensa kohdemaan rahoituslaitoksia koskevia vaatimuksia.

-EVM päättää itse ensisijaisesti jatkotoimista riitatilanteissa joskin sopimusta koskevat riidat kuuluvat myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan. EVM:n toimintaa valvovat Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto.

- koska EVM:n jäsenvaltiot ovat hyvin pitkälti pankkien rahoituksesta riippuvaisia, niin täysin neutraalit oikeudenpäätökset ovat hyvin epätodennäköisiä (vrt. 1990-luvun Lama-Suomi: pankit lähes poikkeuksetta voittivat riitatilanteet tuomioistuimissa velallisten kanssa).

Kaikkinensa EVM on hyvin voimakas, salaillen toimiva ja finanssimaailmaa palveleva laitos.

EVM-laki olisi hyväksyttävä kesäkuun 2011 aikana, jotta EVM tulisi voimaan 1.7. 2013. On melko varmaa, että laki tuodaan eduskuntaan äänestettäväksi ainoana vaihtoehtona ja talousromahduksen pelotteluilla maustettuna. Ilmeisesti useimmille kansanedustajille ei edes tuota suomenkielistä muistiota ole toimitettu eikä mediakaan ole tainnut näitä VVM:n julkaisuja nähdä.

Varmistetaanko EVM-lailla rahajärjestelmän pelastustalkoiden rahoitus "laillisesti"?

EKP on ostanut paljon taloudellisissa vaikeuksissa olevien EU-jäsenten velkakirjoja (kiellettyä EUn perussopimuksen 125 artiklan mukaan) liikepankeilta. Tuore Financial Times -artikkeli osoittaa myös eri maiden omien keskuspankkien ottaneen vastuulleen paljon toisten keskuspankkien velkakirjoja. Toisin sanoen näillä toimilla pelastetaan liikepankkeja niiden huonoista sijoituksista - ei valtioita.

EVM-lakiin liittyvät laillisuuslausekkeet eivät viime vuosien tapahtumien valossa juuri vakuuta. Kun isojen finanssijättien tappiot ovat "liian suuria", niin sopimuksia muutetaan -tai ne vain yksinkertaisesti jätetään huomiotta. Rahamaailman pelastaminen kansalaisten kustannuksella johtaa kuitenkin vain ja ainoastaan tilanteen kärjistymiseen.

Seuraukset näkyvät jo nyt Välimeren maissa.

Useimmat nykypoliitikoista jatkavat kuitenkin järkähtämättä vanhalla linjalla. Meneillään on poliittinen kriisi.

Muutos 2011 r.p.

Aki Järvinen

filosofian tohtori  

Muutoksen jäsen

Kuopio

 

Lisätietoja:

Muutos 2011 r.p. VVM:n tiedostot:

http://www.samassaveneessa.info http://stuff.samassaveneessa.info/docs/EVM201105muistio.pdf

http://ww.youtube.com/user/SamaVene http://stuff.samassaveneessa.info/docs/ESM201105draft.pdf

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Muutos kunnallisvaaleissa 2012

8/6/2011

En ole juovuksissa, vaikka puhunkin oheisella rainalla vuoden 2012 eduskuntavaaleista. Saattaa olla, että olen vain kaukaa viisas.

Lähimmät pari päivää näyttävät, mistä kana pissii.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Muutoksen Marjukka Kaakkolan puhe

6/6/2011

Muutos 2011 osallistui Euroopan pankkitukia vastustavaan mielenosoitukseen tänään 5. kesäkuuta 2011. Muutos 2011:n hallituksen jäsen Marjukka Kaakkola piti tapahtumassa puheen.

Puhe on katsottavissa myös Youtubessa.

 

Hyvät suomalaiset.

Elämme yhteiskunnassa, jossa rahaa syydetään ulkomaille, mutta omat vanhuksemme jätetään hoitamatta ja muistakin terveyspalveluistamme säästetään rahanpuutteessa.

Elämme yhteiskunnassa, jossa eriarvoisuus yhä lisääntyy, rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. Silti ylimmät oikeusoppineemme vakuuttavat meille maan suurimman päivälehden sivuilla suomalaisten älykkyyttä halveksien, että ulkomaalaiset, ruotsinkieliset, vammaiset ja sotaveteraanit ovat kaikki samalla viivalla ja tarvitsevat yhtäläisesti erivapauksia.

Elämme yhteiskunnassa, jossa edes jääkiekon maailmanmestaruutta ei saisi juhlia, sillä sehän on, kas, aivan liian suomalaista! Elämme yhteiskunnassa, jossa päättäjiä ei kiinnosta suomalaisten hyvinvointi, vaan heidän mielestään ensisijaisesti on huolehdittava velvoitteistamme EU:lle ja kaikille muillekin ulkomaille ja päätöksentekokin pitäisi siirtää pois Suomesta ja erityisesti pois suomalaisilta. Yhteiskunnassamme vallitsee näennäisdemokratia. Valta on vanhoilla puolueilla ja erittäin tiukassa otteessa, kuten juuri käydyistä eduskuntavaaleista ja hallitusneuvotteluista näemme. Kaarlo Kramsun sanoin Jaakko Ilkasta: Ken vaivojansa vaikertaa, on vaivojensa vanki. Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit ei hanki! Suomessa tarvitaan vallankumous: valta on palautettava kansalaisille kansanäänestyksillä ja nimenomaan päättäjiä sitovilla kansanäänestyksillä eli suoralla demokratialla.

Esimerkiksi näin suuri vastikkeeton rahalahjoitus kuin EU-tukipaketti pitäisi ehdottomasti hyväksyttää suomalaisilla veronmaksajilla, sitovalla kansanäänestyksellä. Jos suomalaiset saisivat päättää itse omista asioistaan, moni asia olisi täällä toisin ja suomalaisia halveksivien harvainvalta olisi historiaa. Vetoankin kaikkiin suomalaisiin yli puoluerajojen!Vaaditaan yhdessä demokraattisia kansanäänestyksiä Suomen pelastamiseksi!"

 

 

 

Virkavaltakin tuli kuuntelemaan Marjukkaa ja kumppaneita.

Kuvat: Jari Leino

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Turku 2.4.2011

3/4/2011

Varhainen aamu Turun torilla. Muutos jakoi 500 ruusua. Ruusuissa on piikkejä.

 

Vas. Jiri Keronen, Jari-Petri Heino, Ida-Emilia Kaukonen ja Sinikka Makkonen.

 

Sitten mentiin kahville ja hulina alkoi. Parissa tunnissa Muutoksen seitsemän kansanedustajaehdokasta ja tukijoukot jakoivat 500 ruusua. Esitteitä ja flyereitä meni tuhansia. Muutos kiinnostaa ihmisiä. Muutos on jo alkanut, eikä sitä voi pysäyttää.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Rasismin vastaisen peruskirjan allekirjoitus

7/3/2011

Ihmisoikeusliitto, Vähemmistövaltuutetun toimisto ja Etnisten suhteiden neuvottelukunta ovat pyytäneet kaikkia puolueita allekirjoittamaan Euroopan poliittisten puolueiden vastaisen peruskirjan. Muutos 2011 hyväksyy peruskirjan määritelmän rasismista ja sitoutuu vastustamaan sitä. Peruskirjan mukaan rasismia on kaikki rotuun, väriin, perimään tai kansalliseen tai etniseen syntyperään perustuva erottelu, pois sulkeminen, rajoittaminen ja suosiminen, jonka tarkoituksena tai seurauksena on yhdenvertaisten ihmisoikeuksien tunnustamisen, nauttimisen tai toteutumisen estyminen tai rajoittaminen missään yhteiskunnallisessa, kulttuurillisessa tai poliittisessa toimimisessa. Osoituksena sitoutumisestaan rasismin vastustamiseen Muutos 2011 on antanut Vähemmistövaltuutetun toimistolle, Ihmisoikeusliitolle ja Etnisten suhteiden neuvottelukunnalle omat ehdotuksensa rasismin vähentämiseksi.

Muutos 2011 katsoo, että kenenkään ihmisoikeuksia tai poliittisia vapauksia ei saa rajoittaa missään tapauksessa mielivaltaisten syrjintäperusteiden perusteella vaan kaikkia tulee kohdella yhdenvertaisesti syntyperästään tai etnisyydestään riippumatta. Muutos 2011:n mielestä on hyvä, jos kaikki puolueet sitoutuvat vastustamaan kaikkea etnisyyteen tai syntyperään perustuvaa syrjintää tai suosimista.

Muutos 2011 ei allekirjoita peruskirjaa. Muutos 2011 katsoo, että tällaiselle peruskirjalle ei ole käyttöä. Se on tyhjänpäiväistä höttöä, jolla poliitikot voivat pestä omatuntonsa puhtaaksi tekemättä mitään vähentääkseen rasismia. Jokainen ihminen, jolla on aivot ja kyky empatiaan, vastustaa rasismia jo sen takia, että se on väärin. Peruskirja on myös korostetun tulkinnanvarainen ja se pitää sisällään muutakin kuin rasismin vastustamista.

Peruskirjan todellinen tarkoitus on epämääräinen. Vaikka peruskirja väittää olevansa rasismin vastainen peruskirja, on se paljon muutakin. Peruskirja edellyttää puolueita hyväksymään EU:n poliisi- ja turvallisuusviranomaisten valtuuksia ja niiden kasvattamista. Rasismin vastaisen peruskirjan ei tulisi ottaa kantaa EU:hun liittyviin asioihin.
Lisäksi peruskirja on sanamuodoiltaan epämääräinen. Se sitoo allekirjoittaneita puolueita pitäytymästä kaiken sellaisen tiedon välityksestä, joka voisi aiheuttaa "jakautumista erilaisiin uskonnollisiin uskomuksiin uskovien ihmisten kesken". Peruskirja rajoittaa uskontojen arvostelua, jolla ei ole mitään tekemistä rasismin kanssa. Tämä oli sama syy, jonka vuoksi esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton ja Yhdysvaltain kansainvälinen uskonnonvapauskomitea vastustivat taannoin YK:n uskontojen pilkkaamisen vastaista ehdotusta.

Muutos 2011 katsoo, että peruskirjaa kaupitelleet tahot ovat syyllistyneet kaksinaamaisuuteen, eivätkä pelaa puhtailla korteilla. Peruskirjaa on lobannut voimakkaasti muun muassa RKP:n vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet. Vähemmistövaltuutetulta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, jota Eva Biaudet ei ole suorittanut. Vähemmistövaltuutetun virkaa hakivat muun muassa muslimimaahanmuuttaja OTM Husein Muhammed sekä julkisesti seksuaalivähemmistöön kuuluva tohtori Jukka Hankamäki. Sekä Muhammed että Hankamäki  täyttivät viran vaatimukset toisin kuin Eva Biaudet, mutta Biaudet valittiin vähemmistövaltuutetuksi erityisoikeudella. Muutos 2011 katsoo, että ihmiseltä, joka on erityisoikeudella ohittanut sekä uskonnolliseen että etniseen vähemmistöön kuuluvan maahanmuuttajan että seksuaalivähemmistön edustajan, on tekopyhää esittää vastustavansa rasismia.

Biaudetin puolue ja pitkäaikainen hallituspuolue RKP puolestaan jakaa vuosittain Freudenthal-mitaleita puolueen henkisen isän Axel Olof Freudenthalin kunniaksi. Freudenthal oli rasisti ja hän harjoitti rotuoppeja. Freudenthalin oppien mukaan suomenkielinen enemmistö oli uhka ja hän kannatti separatismia. Freudenthalin mukaan suomenruotsalaiset olivat rodullisesti ylivertaisia suomenkieliseen palvelijakansaan verrattuna.

Muutos 2011 katsoo, että yhteiskunnan rasismi ei voi vähentyä tai hävitä mihinkään niin pitkään kuin aidosti rasistisia käytäntöjä noudatetaan jopa korkeimmalla päätöksenteon tasolla. Mikäli poliitikot, virkamiehet, puolueet ja päättäjät oikeasti tahtovat pyrkiä vähentämään rasismia, heidän tulee lopettaa oma syrjivä toimintansa ja rasististen ajatusmallien tietoinen kunnioittaminen ja ylläpito.

Muutos 2011 r.p. 

Jiri Keronen

puheenjohtaja

040 7333 467

jiri.keronen@muutos2011.fi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Radio Helsinki on rasistinen media

13/2/2011

Tiedustelin päivänä muutamana Radio Helsingin ohjelmapäälliköltä, miksei Muutos 2011 r.p. saa media-aikaa ko. radiossa.

Radio Helsinki on tekemässä eduskuntavaaleihin keskittyvää vaalitenttisarjaa. Tietämäni mukaan lähetykset alkavat huomenna Norsuradion ja Radion Kulmapöydän yhteishaastattelussa, jossa ensimmäisenä on haastateltavana perussuomalaisten kansanedustajaehdokas Tom Packalén.
Seuraavien viikkojen tiistaina haastateltavina ovat muun muassa Jan Vapaavuori, Paavo Arhinmäki ja Laura Kolbe. Muutos ei ole saanut minkäänlaista viestiä tällaisesta vaalitenttisarjasta.

Tarkoittaako tämä sitä, että valikoitte puolueet, joiden kansanedustajaehdokkaat pääsevät lähetykseenne, vai onko kysymyksessä pelkkä erehdys?

Ja näin ohjelmapäällikkö Anna Laine minulle vastasi:

Hei,

HS:n kulttuuritoimituksen / politiikan toimituksen toimittajat (jotka tekevät Norsuradiota) halusivat rajata vaalitentit kuuteen puolueeseen. Tentattaviksi tulevat Perussuomalaiset, Kokoomus, SDP, Vihreät, Vasemmistoliitto sekä Keskusta.

Kysymyksessä on selkeä rasistinen syrjintä, joka on tietysti Helsingin Sanomien toimituksen valinta. Suomessa ei ole vapaata mediaa vaan eliitin ja puolueiden maksama sylikoira, joka heiluttaa häntää niin kuin suuret puolueet haluavat. Palkkiona ei ole luu vaan osallisuus puoluetuista, jotka veronmaksajat maksavat. 

 

 

 

 

 


 

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Muutos ja Piraatit vaalilittoon Pirkanmaalla

31/1/2011

Muutos 2011 ja Piraattipuolue ovat solmineet vaaliliiton Pirkanmaan vaalipiirissä. Puolueiden yhteisenä tavoitteena on päivittää poliittinen päätöksenteko 2000-luvulle vastaamaan
yhteiskunnan muuttuneisiin haasteisiin. Puolueiden päämäärinä ovat yksilönvapauksien turvaaminen, demokratian vahvistaminen ja politiikan avoimuuden lisääminen. Molemmat
puolueet osallistuvat ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleihin.

Tällä hetkellä nimettynä on 16 ehdokasta ja listaa täydennetään vielä kahdella ehdokkaalla. Puolueet lähtevät Pirkanmaalla vaaleihin täydellä 18 ehdokkaan listalla.

- Muutos 2011 ja Piraattipuolue ovat samoilla linjoilla tietoyhteiskuntaan ja perusoikeuksiin liittyvissä asioissa. Vaaliliitto tarjoaa pirkanmaalaisille äänestäjille mahdollisuuden
äänestää sananvapauden ja aidon demokratian puolesta. Oli läpimenijä kummasta puolueesta hyvänsä, äänestäjät voivat olla varmoja, että kyseessä on todellinen vaihtoehto
nykypolitiikalle, toteaa Muutos 2011:n hallituksen jäsen Jari Leino.

Muutos 2011:n ehdokkaita ovat Jari Leino, HuK, yrittäjä Sastamalasta; Kai Leponiemi, ajoesimies Sastamalasta; Oula Lintula, tekn. yo, lehdenjakaja Akaasta ja Harri Pasanen,
autonkuljettaja Kangasalta. Muutos 2011:llä on oikeus nimittää vaalilistalle vielä kaksi ehdokasta lisää.

Piraattipuolueen ehdokkaat ovat Aapo Alasuutari, tekniikan ylioppilas Lempäälästä; Kyuu Eturautti, yrittäjä Tampereelta; Panu Horsmalahti, tekniikan ylioppilas Tampereelta;
Antti Impiö, opiskelija Tampereelta; Tero Inha, opiskelija Akaasta; Mika Isomaa, yrittäjä Tampereelta; Harri Kivistö, Piraattipuolueen puoluesihteeri Tampereelta; Jaakko Koivula,
yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereelta; Tarmo Leinonen, IT-asiantuntija Tampereelta; Maria Morri, freelance-kirjoittaja ja -kuvaaja Tampereelta; Juha Oksanen, tekniikan
ylioppilas Tampereelta ja Henri Tuhola, ylioppilas Kangasalta.

Lisätietoja:

Muutos 2011 r.p.

Jari Leino

jari.leino@muutos2011.fi

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Muutoksen vaalikokous Salossa

29/1/2011

Sekä Salossa että Oulussa pidettiin Muutoksen vaalikokouksia eilen. Uusia ehdokkaita valittiin yhteensä 12 henkeä. Tilanne on nyt se, että ainoastaan Vaasan vaalipiiri ja Ahvenanmaa ovat Muutos-vapaita alueita Suomessa. Kaikissa muissa vaalipiireissä Muutoksella on kevään eduskuntavaaleissa ehdokkaita.

 

Joutsenenpoika ja muuten vain komea poika vierekkäin.

Paikalla oli kaikkiaan parikymmentä muutoslaista.

Oula Lintula Pirkanmaalta.

Kalle ja Harri Helsingistä.

Sihteeri Salosta ja Marjukka Uudeltamaalta.

Petri sai hyviä uutisia.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Muutos tulee Kuopioon

27/1/2011

Muutoksen kiertue, joka on kestänyt jo toista vuotta, suuntautui tammikuun pakkasilla Kuopioon. Pakkasta piisasi, samaten lunta. Enpä ihan äkkiä muista Suomessa nähneeni kolmimetrisiä kinoksia. Kuopiossa on otettu lumen poistossa käyttöön kanadalainen malli. Lumi puhalletaan lingolla suoraan traktorin tai kuorma-auton lavalle ja ajetaan pois. Kahdelta turhalta työvaiheelta säästytään. Kadut olivat erinomaisessa kunnossa, vaikka lunta oli todella uskomattoman paljon. 

Kuopiossa järjestettiin Tammimarkkinat 26.-27. tammikuuta. Markkinat ovat varsin kuuluisat. Väkeä riitti, samaten muutoslaisia, joita oli tullut paikalle pitkienkin matkojen takaa. Keskiviikkoaamuna kello kahdeksalta oli reipasta teltankasaajaa paikalla pilvin pimein. Teltalla laskeskelin kaikkiaan viitisentoista muutoslaista päivän mittaan.

 

Muutoksen joutsenenpoika emoinen oli mukana palelemassa.

Vasemmanpuoleinen Muutos-pipoinen mies on joensuulainen Ilari Papinniemi, joka on ehdokkaana Pohjois-Karjalassa. Muutos-liivit päällä myhäilee puolestaan Pohjois-Savon ehdokkaamme Esa Nyyssönen.

Pohjois-Savon ehdokkaamme Tarja Kasurinen taitaa puhua unelmahötöstä demarin kanssa. Ilmeet ovat hieman sen kaltaisia.

Kymin ehdokkaamme, Muutoksen varapuheenjohtaja Teemu Lavikka on jäänyt juttusille lämpimästi pukeutuneen rouvan kanssa.

Kymin ehdokkaamme, diplomi-insinööri, Muutoksen kaupunginvaltuutettu Lappeenrannasta, Markku Papinniemi taitaa puhua taloudesta, miehen lempiaiheesta.

Illalla kokoonnuttiin vielä Savonian tiloihin kuuntelemaan esitelmiä. Väkeä oli paikalla parisenkymmentä. Muutos-huppari päällä Keski-Suomen ehdokkaamme Ville Laaksonen.

Filosofian tohtori, Muutoksen Pohjois-Savon ehdokas Aki Järvinen puhui lempiaiheistaan eli energiasta ja EU:n velkakriisistä. Akin esitelmä aiheutti vilkkaan keskustelun ja hieman väittelyäkin, mutta Aki tietää mistä puhuu. Vastaukset ja perustelut tulivat kuin apteekin hyllyltä. Veikkaanpa, että Akista tulee tällä menolla valtiovarainministeri.

Kiitos kaikille kuopiolaisille, jotka olivat mahdollistaneet Muutoksen tapahtuman. Järjestelyt toimivat loistavasti ja oli todella mukava tavata rentoja ja ystävällisiä kalakukkokaupungin asukkaita. Erityiskiitokset menevät Nina Leskiselle, joka vaivojaan säästämättä oli tehnyt töitä jotta kaikki sujuisi hyvin. Kaikki sujui. Kiitos, Nina!

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Muutos tulee Narinkkatorille

22/1/2011

Muutoksen eduskuntavaaliehdokkaat Helsingistä ja Uudeltamaalta jalkautuivat eilen 22.1.2011 Helsingin Narinkkatorille. Väkeämme oli paikalla aamukymmenestä hämärän hyssyyn kello 16:ta. Laskeskelin, että tienolla kävi noin 25 ehdokasta ja heidän tukiryhmäänsä kuuluvaa jakamassa ilosanomaa kansalle. Ja kuten yleensä, lumisateesta, vesisateesta ja räntäsateesta huolimatta kansa oli otollista ja jäi juttusille. Laskimme, että päivän aikana jaettiin noin 5000 esitettä ja flyeriä.

Kiitoksia kaikille. Voisi sanoa, että tästä on hyvä jatkaa.

Muutos 2011 r.p. - Kylmät kadut - autiot kujat

Katujen diakoni Harri Eerikäinen...

 ja Muutoksen toinen laupeudentyön tekijä Aki Greus ovat väsymättömästi kiertäneet katuja jo monen kuukauden ajan.

Muutoksen rock- ja melodiaosaston Petri Kaivanto.

Martti, Kalle ja Alpo tankkaavat tanakkaa tavaraa lisää reppuihinsa.

 Muutoksen hallitukseen kuuluva Marjukka Kaakkola, joka on myös kansanedustajaehdokas ja ruotsinkielisen Muutoksen kärkimies Mikael Korkman.

Muutoksen talousmiehiä, kansanedustajaehdokas Seppo Lintunen oikealla. Vasemmalla Maukka ja Harri. Poliisi on ystävä. Virkavalta on paikalla pelkästä uteliaisuudesta. Mukavia miehiä.

Lähes kolmasosa Muutoksen 450:tä jäsenestä on alle 25-vuotiaita. Kuvassa eräs nuorimmista edustajaehdokkaistamme Aleksi Pousar.

Lisää nuoria, Sanna, Laura ja Aki. Sanna Onkamo on myös ehdokkaanamme Uudellamaalla.

Kalle ja Petri turvaavat toistensa selustat.

Muutoksen taustalla vaikuttaa runsaasti ihmisiä, jotka mieluusti vetäytyvät apeiden verhojen suojiin. He kuuluvat niihin maan hiljaisiin, jotka eivät pidä melua itsestään, mutta ajattelevat, organisoivat, toimivat ja "potkivat muita persuksille". Ville ja Varsinais-Suomesta tilaisuuteen tullut Maukka.

0 kommenttia          Bookkaa tämä
Copyright © Tapioarjo.com