Suomalaiset - tästä te maksatte

5/7/2020

1 Aikuisperuskoulun linjavastaava
2 Aktivistimaahanmuuttajakouluttaja
3 Alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin vastaava ohjaaja
4 Aputulkki
5 Asioimistulkki
6 Avustamistulkin
7 Avustusanomusten esitäyttäjä
8 Erityisryhmän linjavastaava
9 Etnisten suhteiden neuvottelukunta
10 Ihmisoikeustyönjohtaja
11 Ikääntyneiden somalinaisten kotoutustyöntekijä
12 Kansainvälisen siirtolaisjärjestön projektikoordinaattori
13 Kehitysmaatutkimuksen professori
14 Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen asiantuntijan
15 Kehitysyhteistyön palvelukeskuskuksen hankeneuvoja ja taloussuunnittelija
16 Kehitysyhteistyön palvelukeskuskuksen kehityspoliittinen asiantuntija
17 Kerjäläistyöryhmä
18 Kotouttamisohjaaja
19 Kotoutussihteeri
20 Kulttuuriluotsi
21 Kunniaan liittyvien konfliktien asiantuntija
22 Lyhytkurssivastaava
23 Maahanmuuton erikoistutkija
24 Maahanmuuttaja- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunta

25 Maahanmuuttajajärjestöjen mielenterveysosaamista pohtiva projektisuunnittelija
26 Maahanmuuttajalasten varhaiskasvattaja
27 Maahanmuuttajanaisten kulttuuriohjelman johtaja
28 Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja
29 Maahanmuuttajapalveluiden päällikkö
30 Maahanmuuttajapoikatyön johtaja
31 Maahanmuuttajataustainen kokemusasiantuntija
32 Maahanmuuttajien asumisneuvoja
33 Maahanmuuttajien asunto-oloja pohtiva virkamies
34 Maahanmuuttajien henkilökohtainen palveluohjaaja
35 Maahanmuuttajien henkisestä sopeutumisesta vastaava asiantuntija
36 Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittäminen projektin johtokunta
37 Maahanmuuttajien kansalaistoiminnan kehittämisestä vastaava virkamies
38 Maahanmuuttajien koulutuksen kehittäjä
39 Maahanmuuttajien neuvontapisteen ohjaaja
40 Maahanmuuttajien rekrytoinnin helpottamista pohtiva työryhmä
41 Maahanmuuttajien tukijärjestön johtaja
42 Maahanmuuttajien työllistämisyhdistyksen asianajaja

43 Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimiston johtaja
44 Maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden yhteistyöryhmä
45 Maahanmuuttoasioiden johtaja
46 Maahanmuuttokoordinaattori
47 Maahanmuuttoneuvoston puheenjohtaja
48 Maahanmuuttopolitiikan tutkija
49 Maahanmuuttopolitiikkastrategi
50 Maahanmuuttotyön päällikkö
51 Maahanmuuttovastaava
52 Maahanmuuttoviraston tulosalueen johtaja
53 Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja
54 Maahanmuuttoviraston tutkija
55 Maahanmuuttoyksikön etuuskäsittelijä
56 Maahanmuuttoyksikön psykologi
57 Maahanmuuttoyksikön sosiaaliohjaaja
58 Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijä
59 Maahanmuuttoyksikön terveydenhuollon konsultti
60 Maahmnmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä voimaannuttavan projektinjohtaja
61 Monialaisen romanityöryhmän puheenjohtaja
62 Monikulttuurikonsultti
63 Monikulttuurisen maahanmuuttajatyön päällikkö
64 Monikulttuurisen tietopalvelukeskuksen asiantuntija
65 Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen suunnittelija

66 Monikulttuurisenopetuksen suunnittelija
67 Monikulttuuristen naisjärjestöjen kattojärjestön johtaja
68 Monikulttuurisuuden johtava asiantuntija
69 Monikulttuurisuusaktivisti
70 Monikulttuurisuusasiantuntija
71 Monikulttuurisuuskampanja suunnittelija
72 Monikulttuurisuuskoulutusmateriaalivastaava
73 Monikulttuurisuustaitojen kehittäjä
74 Monikulttuurisuustyön suunnittelija
75 Naapuruus-sovittelija
76 Pakolaisavun vertaisryhmätoiminnan koordinaattori
77 Pakolaiskoordinaattori
78 Pakolaisneuvonantaja
79 Pakolaisneuvonnan tiedottaja
80 Pakolaisoikeutta tutkiva oikeustieteilijä
81 Pakolaisvähemmistö vastaava
82 Päivähoidon maahanmuuttajakoordinaattori
83 Romaniasioidenhoitaja
84 Romanien päiväkeskuksen työntekijä
85 Romanien päiväkeskuskuksen johtaja
86 Romanipoliittisen työryhmän puheenjohtaja
87 Romanityöryhmä
88 Romaniyhdyshenkilö
89 Siirtolaisinstituutin johtaja
90 Sisäasiainministeriön kotouttamisyksikön johtaja

91 Sisäasianministeriön maahanmuutto-osaston oikeusyksikön yhdenvertaisuus-vastuualueen johtaja
92 Sisäministeriön maahanmuuttojohtaja
93 Sisäministeriön maahanmuutto-osaston päällikkö
94 Sisäministeriön maahanmuutto-osaston ylitarkastaja
95 Sisäministeriön somaliyhteisön kotoutumista edistävä asiantuntijaryhmä
96 Sopeuttamistyöntekijä
97 Sopeutumiskonsultti
98 Sosiokulttuurinen tasapainottaja
99 Suomen askeleet-linjan opettaja
100 Suomen somalia-verkoston toiminnanjohtaja
101 Syrjinnänvastaisesta toiminnasta vastaava viranomainen
102 Syrjintäilmiöiden analysoija
103 Syrjintälautakunnan johtaja
104 Syrjintää epäilevien neuvontapisteen johtaja
105 Tulkkipalvelukoordinaat tori
106 Turvapaikkalautakunnan sihteeri
107 Työelämävalmiuksien kartoittaja maahanmuuttajille
108 Ulkomaalaisasioiden valmistelija
109 Ulkomaalaisille maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen -työryhmä
110 Ulkomaalaisoikeuden asiantuntija

111 Vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja
112 Vertaisosaaja
113 Vähemmistöoikeuksien valvoja
114 Vähemmistövaltuutetun ylitarkastaja
115 Väkivaltarikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajanuorten valvoja

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Mitään ei nähdä - tanssittava on

5/7/2020

Numeroiden valossa kiistatonta on, että maahanmuuttajien kotoutuminen on Suomessa poikkeuksellisen surkeaa. Selitykset sen sijaan lähtevät hakoteille, ja kun tulkinta on väärä, myös ratkaisut ovat vääriä.

Rakenteellisia ongelmia, vähättelyä ja suoranaista rasismiakin epäilemättä on. Tärkein selitys surkealle kotoutumiselle kuitenkin on maahanmuuton laatu. Suomeen ei muuteta töihin muista OECD-maista samassa määrin kuin moneen muuhun maahan.

Mikään länsimaa ei ole onnistunut kotouttamaan (mielekkäitä kriteerejä käyttäen) somaleja ja arabeja, ja on selvää, ettei Suomikaan siinä onnistu. Syyt ovat tulijoiden valmiuksissa ja asenteissa. Moneen muuhun länsimaahan kuitenkin tulee haittamaahanmuuton lisäksi MYÖS normaalia maahanmuuttoa, mikä saa kokonaiskuvan näyttämään paremmalta. 

Suhteettoman suuri osa maahanmuuttajista on kehitysmaalaisia, jotka tulevat turvapaikka- tai perheenyhdistämisväylää pitkin tai halpatyömarkkinoille.

Toinen keskeinen ongelma on Suomen poikkeuksellisen naiivi kotouttamisideologia, joka lähtee siitä, että tulija jatkaa täällä somalialaista tai arabialaista elämäntyyliään sosiaaliturvan varassa. Tulijat säilötään lähiöihin etnisiin enklaaveihin ja opetetaan syyttämään kaikista vastoinkäymisistään rasismia.

On selvää, että kun tulijat eivät tullessaan osaa mitään, usein edes lukea ja kirjoittaa, eikä heiltä uskalleta tai haluta vaatia mitään, ja kun heillä on usein vakavia asenneongelmia länsimaisen elämäntavan suhteen, lopputulos on kauhea.

Koska kuitenkin ainoa sallittu selitys kotoutumisen epäonnistumiselle on rasismi ja rakenteet, ajaudutaan kierteeseen, jossa tulijoilta vaaditaan entistä vähemmän ja heitä hyysätään entistä enemmän. Ja lopputulos on entistä kauheampi.

Kuten olen ennenkin sanonut, kotouttamisessa pitäisi olla samanlainen, tuloksiin perustuva laadunseuranta kuin missä tahansa julkisessa toiminnassa, vaikkapa kaupunkien lumenluonnissa. Jos lumet eivät katoa kadulta määrätyssä ajassa, asiasta vastaava virkamies saa potkut tai palveluntuottaja vaihdetaan. Tämä logiikka ei päde lainkaan kotouttamiseen. Tilanne on huono ja menee koko ajan huonommaksi, mutta samat kotouttajatädit porskuttavat viroissaan ja miljoonat virtaavat "kotoutumista edistäville" somalijärjestöille.

Kotouttaminen on kuin primitiivisen yhteisön sadetanssia. Kaikki näkevät, ettei tulosta tule, mutta tanssimista jatketaan silti, koska muutakaan ei osata ja JOTAKIN pitää tehdä. Ja voihan olla, että jos EI tanssittaisi, asiat olisivat VIELÄ huonommin.

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps)

Facebook

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Miksi Suomi tekee näin?

5/7/2020

Joku esitti äskettäin jonkin maailmanjärjestön tekemää tilastoa, jossa kerrotaan, että Somaliassa 40 % naisista tekee kodin ulkopuolista ansiotyötä, mutta miehistä vain 20 %. Näyttääkö maa siltä, että siellä asuu työteliäs kansa?

Eipä taida näyttää!

Suomi tuo kuitenkin tällaista ”työvoimaa” maahan.


Sama tilanne on Pohjois-Afrikan suhteen. Maat on rakennettu öljyrahoilla ulkolaisten firmojen ja ulkolaisen työvoiman turvin. Nyt vasemmisto, kepu ja kokoomus tuo sieltä ”työvoimaa”, joka ei omassa maassaan ole työllistynyt.


Se vähän yli 10 % ei edes ole kunnollisissa töissä, vaan osa on työllistämistuilla sijoitettu päivähoitoon virastoihin ja laitoksiin. Osa toimii palkattuna vertaistukina, tulkkeina, avustajina ja palvelujen tuottajina omalle etniselle väelle.

Martti Mykkänen

Facebookissa

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Kannattaisiko valtion panostaa voimakkaammin uusiutuvaan biopolttoöljyyn?

4/7/2020
Öljylämmitteinen pientalo on energiatehokas ja säännöllisesti huollettuna myös vähäpäästöinen. Uusiutuvat lämmityspolttoaineet ja rinnakkaiset lämmitysratkaisut tekevät öljylämmityksestä kilpailukykyisen vaihtoehdon niin tänään kuin myös tulevaisuudessa.

Noin 15 prosenttia suomalaisista pientaloasukkaista lämmittää kotiaan öljyllä. Harvaan asutussa ja ankaran ilmaston maassa järkeviä vaihtoehtoja öljylämmitykselle on kaikissa kohteissa vaikea löytää. Mikäli lämmitysjärjestelmän haluaa kokonaan vaihtaa, on esimerkiksi maalämpöön siirtyminen 4–5 kertaa kalliimpaa kuin öljylämmitysjärjestelmän päivittäminen uudella öljykattilalla. Monissa öljylämmitystaloissa on yleensä myös pienet tekniset tilat, joihin on vaikea sijoittaa korvaavaa tekniikkaa. Koko lämmitysjärjestelmän vaihto yksittäiselle pientalolle on hinnaltaan 20 000–30 000 euron suuruinen urakka.

Suomalaisista öljylämmittäjistä yli 30 prosenttia on 60–69-vuotiaita ja yli 40 prosenttia yli 70-vuotiaita. Enemmistö nykyisistä öljylämmittäjistä on siis eläkeiässä. Eläketurvakeskuksen mukaan Suomessa asuvien eläkkeensaajien keskimääräinen kuukausittainen kokonaiseläke oli vuoden 2018 lopussa 1680 euroa. Minkä suuruisen kunnostusavustuksen eläkkeellä oleva öljylämmittäjä tarvitsisi valtiolta, että hän pystyisi tekemään 25 000 euron lämmitystapamuutoksen?

Öljylämmitteiset talot edustavat lisäksi vanhempaa kiinteistökantaa ja moni niistä sijaitsee haja-asutusalueella. Öljylämmittäjien määrä on pienentynyt viimeisen 10 vuoden ajan vapaa- ja markkinaehtoisesti noin 5 000 asunnon vuositahtia. Tiedoksi poliitikoille ja virkamiehille, jotka suunnittelevat toimenpiteitä öljylämmityksestä luopumiseksi, että nykyvauhdilla viimeinen öljykattila sammuu vuonna 2045.

Biopolttoöljyn jakeluvelvoite alkaa lämmityspolttoöljyn jakeluyhtiöillä vuoden 2021 alusta kolmen prosentin biokomponentin osuudella. Asetettu tavoite on 10 prosentin osuus vuonna 2028. Kun 150 000 öljykattilaa olisi vielä tällä hetkellä valmiina käyttämään uusiutuvaa biopolttoöljyä, ei nykyhallituksen ympäristöpolitiikastaan käyttämää ilmaisua ”kunnianhimoinen” voi tässä yhteydessä valitettavasti lainata.

Valtion tulisi pikaisesti panostaa biopolttoöljyn lisäämiseen öljylämmityksessä! Käytettävästä polttoaineesta esimerkiksi alkuun kolmasosa ja myöhemmin puolet voisi olla uusiutuvaa biokomponenttia. Tällöin verotuksen tulisi koskea vain käytettyä fossiilisen polttoöljyn osaa. Tällä toimenpiteellä valtio tukisi öljylämmittämisestä luopumisen sijaan öljylämmittämisen päästöjen vähenemistä. Luopumiseen suunnatut tuet eivät valuisi markkinahintoihin, eikä valtio jäisi ilman verotulojaan.

Biopolttoöljyä odotellessa hyvää kesää kaikille!

Eero Otronen
eero.otronen@ley.fi

Julkaistu Lämmöllä-lehdessä 2/2020.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Haittamaahanmuutto

4/7/2020

Millaista on Helsingin nauttima "muuttovoitto". Somali on viidellä alueella puhutuin vieras kieli, yhdeksällä alueella toiseksi puhutuin ja kuudella alueella kolmanneksi puhutuin. Suuressa osassa kantakaupungin ulkopuolista Helsinkiä arabia on kolmanneksi tai neljänneksi puhutuin vieras kieli, ja sen osuus kasvaa koko ajan - kuten tietysti somalinkin.

Länsimaiset kielet, kuten espanja ja saksa, pärjäävät heikosti.

Kieli itsessään ei tietenkään ole ongelma, mutta se on indikaatio ongelmasta. Helsingin "muuttovoitto" koostuu pääasiassa maahanmuuttajista, jotka tulevat sekä suoraan ulkomailta että muualta Suomesta, ja maahanmuutto on pääasiassa haitallista maahanmuuttoa.

Maahanmuuttopolitiikka ja maahanmuuttoa koskevat käytännöt, säännöt ja lait perustuvat aina yleistyksiin. Maahanmuuttoa ei voi hallita muuten kuin yleistyksillä. Viisumimääräykset ovat tästä hyvä esimerkki. Kaikilta nigerialaisilta vaaditaan Suomeen viisumi, vaikka jokainen nigerialainen ei ole ongelmatapaus. Toisaalta yhdeltäkään amerikkalaiselta ei vaadita Suomeen viisumia, vaikka jokainen amerikkalainen ei ole ongelmaton tapaus.

Sama pätee käsitteeseen "haittamaahanmuutto". Jokainen somali ja arabi ei ole haittamaahanmuuttaja, mutta kokonaisuutena somalien ja arabien maahanmuutto on haittamaahanmuuttoa. Haittamaahanmuutto on määriteltävissä kiistattomin ja objektiivisin kriteerein: somalien ja arabien työllisyysaste on surkea ja tukiriippuvuusaste huikea. Samoin he ovat huikeasti yliedustettuna rikostilastoissa. Heidän maahanmuutostaan on objektiivisesti arvioiden haittaa ja vahinkoa Suomelle mutta ei mitään objektiivisesti mitattavissa olevaa hyötyä.

Helsingin väestökehitys on karmea sekä taloudellisilla että sosiaalisilla mittareilla. Väestö kasvaa, menot kasvavat, ongelmat kasvavat, verotulot eivät kasva.

Hyvä helsinkiläinen: sinä voit vaikuttaa tähän hulluuteen ensi vuoden kuntavaaleissa. Nykyinen kehitys perustuu pormestari Jan Vapaavuoren julkilausuttuun strategiaan. Sille on vaihtoehtoja.

Jussi Halla-aho

puheenjohtaja (ps)

Facebook

1 kommentti          Bookkaa tämä

Eikö jo riitä?

3/7/2020

Helsingin poliisi on ottanut kiinni 34-vuotiaan miehen epäiltynä alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista Helsingin Kannelmäen ympäristössä. Poliisi pyytää Kannelmäen ja sen lähialueen asukkailta yhteydenottoa, mikäli tiedossa on lisää vastaavia tapauksia.

Poliisi epäilee miehen häirinneen ja ahdistelleen alaikäisiä tyttöjä sekä myös aikuisia naisia viime syksyn ja kuluvan vuoden aikana. Mies on yrittänyt ottaa kontaktia satunnaisten vastaantulijoiden kanssa ja yrittänyt aloittaa keskustelun heidän kanssaan. Motiivina on mitä ilmeisimmin pyrkimys seksuaaliseen kontaktiin. Joissain tapauksissa mies on kosketellut, halannut tai esimerkiksi videoinut tyttöjä.

Ilmoituksia miehen toiminnasta on kuluvan vuoden ja viime syksyn aikana tullut poliisille useita. Tutkinnassa on parhaillaan neljä tekoa, joiden rikosnimikkeenä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen yritys.

Rikoksista epäilty on pienikokoinen mies, jolla on tuuhea musta tukka ja niin ikään tuuhea musta parta. Mies on ulkomaalaistaustainen ja kotoisin Lähi-idän alueelta. Hän on yrittänyt keskustella uhrien kanssa huonolla suomen ja englannin kielellä.

Koska miehen henkilöllisyys on tiedossa, poliisi ei kaipaa vihjeitä koskien hänen henkilöllisyyttään. Poliisi kuitenkin toivoo yhteydenottoa mahdollisilta ahdistelun tai vastaavan kohteeksi joutuneilta tai esimerkiksi alaikäisten lasten vanhemmilta, mikäli käy ilmi että lapsi on ollut tekemisissä miehen kanssa.

Tarkoituksena on selvittää, onko mies syyllistynyt muihin vastaaviin tekoihin, jotka eivät vielä ole poliisin tiedossa. Tämä on tärkeää sekä jo esitutkinnassa olevien tapausten selvittämiseksi että uusien rikosten ennalta estämiseksi.

Miestä tullaan esittämään vangittavaksi.

 

Lähde: Kansalainen

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Puukotuksia Mikkelissä

1/7/2020

Viimeisen rötöksensä jälkeen syytetty on ollut vangittuna, koska syyttäjän mukaan oli todennäköistä, että vapaalla jalalla rikollinen toiminta jatkuisi.

Nilson Salah Mohammed Abbas yritti joulukuussa 2019 tappaa miehen lyömällä tätä kolmesti veitsellä. Iskut oli suunnattu miehen kaulaan. Hyökkäystään Abbas tehosti potkaisemalla jalat miehen alta. Mies selvisi iskusta haavoilla.

Veitsihyökkäykseen johti riita asunnolla, jossa Abbas oli juopottelemassa. Asunnossa oli myös veitsihyökkäyksen uhri ja muutama muun henkilö. Kun Abbas oli poistunut asunnosta, mies oli havainnut tämän ottavan jotain mukaansa.

Perään juostuaan mies sai Abbasin kiinni ja yritti puhua tälle, jolloin Abbas vippasi lakin miehen päästä ja yritti puukottaa. Mies löi itsepuolustukseksi Abbasia nyrkillä naamaan. Abbas jatkoi puukolla huitomista, jolloin mies yritti suojata itseään puukoniskuilta ja iskut osuivat miehen käteen. Seuraavaksi Abbas potkaisi jalat miehen alta, joka kaatui mutta pääsi nopeasti ylös ja karkuun. Rytäkässä miehen vasemmasta kädestä murtui luu.

Puukottelu ei ollut Abbasin ensimmäinen rötös. Maaliskuussa 2019 Abbas tapasi Mikkelissä Hallituskadulla toisen ulkomaalaismiehen, jonka kimppuun hän kävi lyhyen keskustelun jälkeen. Abbas potki miestä jalkaan, jolloin mies kaatui maahan. Tämän jälkeen Abbas varasti miehen matkapuhelimen, löi tätä päähän useita kertoja ja lopuksi potkaisi pari kertaa.

Samana päivänä Abbas vastusti virkavaltaa väkivaltaisesti. Poliisin pidättäessä Abbasia tämä esteli raudoittamista voimallisesti. Samalla hän myös solvasi poliiseja ja uhkasi kostavansa näille. Uhoaminen jatkui poliisiauton takatilassa.

Huhtikuussa 2019 Abbas varasti Alkosta viskipullon kätkemällä pullon taskuunsa ja poistumalla Alkosta maksamatta. Viskiä ei ole saatu takaisin.

Maaliskuussa 2020 Abbas yritti ryöstää rahaa kahdelta henkilöltä uhkaamalla näitä oikeaa asetta muistuttavalla asejäljitelmällä. Uhrit onnistuivat pakenemaan paikalta, jolloin teko jäi yritykseksi. Samana päivänä Abbas jäi kiinni kannabiksen käytöstä.

Viimeisimpien rötösten jälkeen Abbas pidettiin vangittuna, sillä syyttäjän mukaan rikollinen toiminta muutoin todennäköisesti jatkuisi.

Etelä-Savon käräjäoikeus katsoi vuonna 1998 syntyneen Nilson Salah Mohamed Abbasin syylliseksi tapon yritykseen, ryöstöön, virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, näpistykseen, ryöstön yritykseen ja huumausaineen käyttörikokseen.

Ehdottoman vankeustuomion pituudeksi tuli neljä vuotta viisi kuukautta vankeutta. Korvauksia Abbas joutuu maksamaan asianomistajille yhteensä 18 351 euroa. Lisäksi Abbas joutuu maksamaan valtiolle todistelu- ja muita kustannuksia sekä rikosuhrimaksua yhteensä 414 euroa.

Oikeudenkäyntikuluja syntyi kaikkiaan 9 862 euroa, jotka jäävät valtion vahingoksi Abbasin taloudellisten olosuhteiden vuoksi.

Abbas passitettiin Oulun vankilaan kärsimään tuomiota, joka ei ole vielä lainvoimainen.

Lähde Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio.

* * * * *

Valtio ei maksa mitään, mutta kansalaiset maksavat tämänkin iloisen veijarin tekoset. Miksi ihmeessä näitä ei samantien karkoiteta kotimaahansa? Järjetöntä touhua.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Siirtolaisraukat mellastavat

1/7/2020

Bosnialaisen Avaz-lehden toimittaja Evelin Trako kirjoittaa siirtolaiskriisin keskellä elävien Bosnia-Hertsegovinan asukkaiden tunnoista.

Siirtolaiset hakkasivat ballerinan Sarajevossa, siirtolaiset ryöstivät rahanvaihtopisteen virkailijan, siirtolainen puukotti nuoren miehen, siirtolainen ampui poliisia kohti … kuinka paljon enemmän siirtolaisten aiheuttamia ongelmia tulee sietää, ennen kuin ongelmaa voidaan lähestyä strategisesti, epäröimättä ja selkeän tavoitteen kera?

Puhumattakaan Krajinasta ja Krajisniksista, jotka ovat kärsineet siirtolaiskriisistä jo kolmen vuoden ajan. Kaikkien aiempien ongelmien lisäksi – työttömyys, köyhyys, korruptio, hitaat hallintorakenteet – viimeinen mitä ihmiset tarvitsevat ovat ylimieliset ja röyhkeät siirtolaiset.

Jopa skeptisimmillekin lienee jo selvää, että siirtolaiset ovat ensisijaisesti valtava turvallisuusongelma. Monille kotimaistaan ties mistä syistä liikkeelle lähteneille mikään ei ole pyhää eivätkä he kunnioita mitään sääntöjä tai lakeja.

Jos tuo ei ole jollekulle selvää, kysyköön sarajevolaiselta ballerinalta, joka brutaalisti hakattiin kirkkaassa päivänvalossa Bosnia-Hertsegovinan pääkaupungissa viime viikolla. Kysyköön Bihaćin liikkeiltä, jotka joutuvat maksamaan siirtolaisten jokapäiväisten varkauksien aiheuttamat vahingot.

Mutta kuten niin usein tapahtuu, monet suvaitsevaiset antavat siirtolaisille majoituksen.

Kriisi on herättänyt rikolliset. Salakuljettajat saavat sata euroa yhdestä henkilöstä, jonka he tuovat Zvornikissa Drina-joen rannalta toiselle. Toisin kuin valtion rajoja ja sen asukkaita suojelevat Bosnia-Hertsegovinan rajavartijat, ihmissalakuljettajat Drinan molemmin puolin ansaitsevat suuria summia.

Monet humanitaariset järjestöt kautta maailman ovat lähettäneet edustajiaan Bosnia-Hertsegovinaan auttamaan siirtolaisraukkoja heidän matkallaan kohti Euroopan unionin metropoleja.

Kuka auttaisi Bosnia-Hertsegovinan kansalaisia?

Lähde Evelin Trako / Avaz.

1 kommentti          Bookkaa tämä

Lesbos-saarelle pakolaiseste

1/7/2020

Kolme kilometriä pitkän kelluvan esteen tarkoitus on suojella Lesboksen saarta pakolaisilta.

Kreikan puolustusministeriö ilmoittaa, että he ovat päässeet jo viimeiseen vaiheeseen valmisteluissa rakentaa 3 kilometriä pitkä ja metrin korkuinen kelluva este Lesboksen saaren edustalle. Sen on tarkoitus suojata saarta pakolaisilta.

Ministeriön mukaan paikalle on jo toimitettu rakennusvälineet ja -materiaalit estettä varten. Se tullaan pystyttämään saaren koillispuolelle, jota kautta on tullut vuodesta 2015 lähtien veneillä satoja tuhansia laittomia maahanmuuttajia, jotka halusivat päästä Kreikan kautta Eurooppaan.

Kreikan hallitus julkaisi urakkatarjouksen 29. tammikuuta. Esteen tulisi kohota puolen metrin korkeuteen meren pinnasta ja sen tulisi olla varustettu välkkyvillä valoilla. Hankkeen kustannusarvio on puoli miljoonaa euroa.

Kelluvan esteen rakentamisprojekti herätti pelkoja eräissä ei-valtiollisissa järjestöissä.

– Tämä suunnitelma nostattaa huolestuneen kysymyksen koskien vaaralliselle matkalle avomerelle lähteviä henkilöitä auttavien pelastajien mahdollisuuksia jatkossa, tilitti Amnesty International.

Koronaviruksen johdosta Kreikan saarilla saapuvien pakolaisten määrä on viime kuukausien aikana laskenut jyrkästi. Lesbokselle on huhtikuusta lähtien tullut vain 350 henkilöä.

Nykyisin Egeanmeren saarien viidellä leirillä oleskelee yli 33 000 pakolaista. Noin 70 000 pakolaista oleilee Kreikan mantereen leireillä.

Lähde TVP, Kansalainen.

0 kommenttia          Bookkaa tämä

Pankkikorttien kanssa puljaamista

30/6/2020

Facea kuten Windowsiakin muutetaan jatkuvasti ja suurin osa on ominaisuuksia joita ei tarvittaisi ja jota ei todellakaan kannattaisi ottaa käytöön, sillä ne urkkivat tietojasi. Kaikki kasvojentunnistus, mainos ja vakoilusoftat joita näihin asennetaan pitäisi saada riisuttua, niin nämä sovellutukset toimisivatkin sujuvammin.

Aina kun korjaavat jotakin, samalla myös rikkovat jotain. Vielä huolestuttavampaa on nykyiset nettipankkien ohjelmat. Ne ovat kuin aloittelevien koodaajien jäljiltä.

Kännykkä pankki on vihoviimeinen sovellus vaikka mahdollistaakin pankkisovellusten kuljettamisen mukana.

Miten turvallisuus paranee, jos joku saa kaapattua sinut kännykkäsi kanssa, uhkailemalla ja kiduttamalla tilisi tyhjenee hetkessä, kun taas kotona salasanalistasi olisivat paremmassa turvassa.

Lisäksi kännyköiden bluetooth-yhteys mahdollistaa tietojesi skannaamisen kymmenien metrien päästä vaikka kauppakeskuksessa, kuten pankkikorttisi pikamaksuominaisuudetkin, joten tilisi voi tyhjentyä tietämättäsi.

Aarni Järvi Facessa

*****

Kyllä, olen tänään tapellut taas puolisen tuntia erään postimaksun kanssa. Pankkiohjelmat ovat muuttuneet aivan käsittämättömiksi ja mikä pahinta, niissä pitää käyttää sekä tietokonetta että kännykkää.

EU:n määräyksiä. Ennen vanhaan hyvään aikaan kaikki oli paljon helpompaa.

 

1 kommentti          Bookkaa tämä
Kuukausittain
Heinäkuu 2020 (9)
Kesäkuu 2020 (50)
Toukokuu 2020 (86)
Huhtikuu 2020 (60)
Maaliskuu 2020 (36)
Helmikuu 2020 (30)
Tammikuu 2020 (24)
Joulukuu 2019 (55)
Marraskuu 2019 (46)
Lokakuu 2019 (42)
Syyskuu 2019 (40)
Elokuu 2019 (49)
Heinäkuu 2019 (59)
Kesäkuu 2019 (56)
Toukokuu 2019 (62)
Huhtikuu 2019 (20)
Maaliskuu 2019 (77)
Helmikuu 2019 (64)
Tammikuu 2019 (117)
Joulukuu 2018 (157)
Marraskuu 2018 (109)
Lokakuu 2018 (87)
Syyskuu 2018 (114)
Elokuu 2018 (130)
Heinäkuu 2018 (131)
Kesäkuu 2018 (82)
Toukokuu 2018 (87)
Huhtikuu 2018 (51)
Maaliskuu 2018 (71)
Helmikuu 2018 (47)
Tammikuu 2018 (60)
Joulukuu 2017 (52)
Marraskuu 2017 (46)
Lokakuu 2017 (68)
Syyskuu 2017 (52)
Elokuu 2017 (60)
Heinäkuu 2017 (26)
Kesäkuu 2017 (55)
Toukokuu 2017 (26)
Huhtikuu 2017 (45)
Maaliskuu 2017 (42)
Helmikuu 2017 (25)
Tammikuu 2017 (42)
Joulukuu 2016 (38)
Marraskuu 2016 (19)
Lokakuu 2016 (44)
Syyskuu 2016 (48)
Elokuu 2016 (65)
Heinäkuu 2016 (29)
Kesäkuu 2016 (78)
Toukokuu 2016 (68)
Huhtikuu 2016 (42)
Maaliskuu 2016 (46)
Helmikuu 2016 (32)
Tammikuu 2016 (70)
Joulukuu 2015 (104)
Marraskuu 2015 (113)
Lokakuu 2015 (113)
Syyskuu 2015 (148)
Elokuu 2015 (85)
Heinäkuu 2015 (68)
Kesäkuu 2015 (77)
Toukokuu 2015 (60)
Huhtikuu 2015 (53)
Maaliskuu 2015 (86)
Helmikuu 2015 (82)
Tammikuu 2015 (79)
Joulukuu 2014 (82)
Marraskuu 2014 (71)
Lokakuu 2014 (70)
Syyskuu 2014 (58)
Elokuu 2014 (63)
Heinäkuu 2014 (47)
Kesäkuu 2014 (38)
Toukokuu 2014 (83)
Huhtikuu 2014 (62)
Maaliskuu 2014 (66)
Helmikuu 2014 (51)
Tammikuu 2014 (47)
Joulukuu 2013 (46)
Marraskuu 2013 (55)
Lokakuu 2013 (71)
Syyskuu 2013 (78)
Elokuu 2013 (92)
Heinäkuu 2013 (93)
Kesäkuu 2013 (58)
Toukokuu 2013 (60)
Huhtikuu 2013 (45)
Maaliskuu 2013 (36)
Helmikuu 2013 (36)
Tammikuu 2013 (34)
Joulukuu 2012 (32)
Marraskuu 2012 (43)
Lokakuu 2012 (58)
Syyskuu 2012 (65)
Elokuu 2012 (62)
Heinäkuu 2012 (60)
Kesäkuu 2012 (63)
Toukokuu 2012 (69)
Huhtikuu 2012 (57)
Maaliskuu 2012 (72)
Helmikuu 2012 (67)
Tammikuu 2012 (42)
Joulukuu 2011 (37)
Marraskuu 2011 (24)
Lokakuu 2011 (61)
Syyskuu 2011 (87)
Elokuu 2011 (71)
Heinäkuu 2011 (42)
Kesäkuu 2011 (57)
Toukokuu 2011 (77)
Huhtikuu 2011 (53)
Maaliskuu 2011 (68)
Helmikuu 2011 (40)
Tammikuu 2011 (17)
Joulukuu 2010 (24)
Marraskuu 2010 (46)
Lokakuu 2010 (14)
Syyskuu 2010 (19)
Elokuu 2010 (35)
Heinäkuu 2010 (32)
Kesäkuu 2010 (35)
Toukokuu 2010 (44)
Huhtikuu 2010 (31)
Maaliskuu 2010 (57)
Helmikuu 2010 (41)
Tammikuu 2010 (29)
Joulukuu 2009 (24)
Marraskuu 2009 (23)
Lokakuu 2009 (26)
Syyskuu 2009 (29)
Elokuu 2009 (33)
Heinäkuu 2009 (35)
Kesäkuu 2009 (40)
Toukokuu 2009 (35)
Huhtikuu 2009 (24)
Maaliskuu 2009 (45)
Helmikuu 2009 (46)
Tammikuu 2009 (25)
Joulukuu 2008 (13)
Copyright © Tapioarjo.com